Storing, 05-12-2018 11:15

Denial of service op autoprov.gntel.nl

Vanochtend reageerde de autoprovisioning server van gnTel langzaam, of helemaal niet, op autoprov verzoeken. Hierdoor werden wijzigingen in de DND status van toestellen niet goed verwerkt, waardoor deze bleef hangen.

De betreffende IP adressen zijn inmiddels geblokkeerd, de DND status van alle toestellen is gereset en de server draait weer stabiel.


Storing, 20-11-2018 14:02

Vertraging nummerporteringen bij KPN en VodafoneZiggo

Zowel KPN als VodafoneZiggo ondervinden problemen met het verwerken van nummerporteringen, waardoor deze soms vertraagd verwerkt worden. Hierdoor kan het in sommige gevallen na portering enige tijd duren voordat de klant vanaf alle netwerken weer bereikbaar is.