Storing, 15-01-2021 09:12

Verstoring Toestelbeheer

Op dit moment ervaren we een verstoring in de synchronisatie van het toestelbeheer.
Het is dus niet mogelijk toetsen aan te passen en naar het toestel te synchroniseren.

We zijn van deze verstoring op de hoogte, en werken aan een oplossing.

-----
Update 10.51

Het probleem is gevonden, en er wordt gewerkt aan een oplossing.

-----
Update 12:07

Om 12.00 is de fix uitgerold.
Het toestelbeheer werkt nu weer naar behoren.