Eerste hulp bij telefoonstoring

Altijd eerst doen:

  1. Herstart in deze volgorde de verschillende apparaten: modem van uw internetverbinding, eventuele routers/switches, wacht minimaal 5 minuten en start vervolgens alle telefoonstoestellen opnieuw op door minimaal 15 seconden de stroom er af te halen. Onderbreek het opstarten van de telefoontoestellen NIET!

  2. Ga na of er onlangs iets veranderd in uw netwerk, bijvoorbeeld een nieuw modem, een nieuwe router of een ge-update firewall. Is hier sprake van, dan ligt in alle gevallen de oorzaak bij een van de gewijzigde componenten in uw netwerk. Neem in dit geval contact op met uw netwerk/systeembeheerder.

  3. gnTel telefonie maakt gebruik van uw internetverbinding. Controleer eerst of de internetverbinding die u gebruikt voor uw telefonie naar behoren werkt. Zo niet, neem contact op met uw internetprovider en herstel uw internetverbinding en herstart vervolgens alle toestellen door minimaal 15 seconden de stroom er af te halen. Onderbreek het opstarten van de telefoontoestellen NIET!

  4. Kijk op meldingen.gntel.nl of er onverhoopt een storing is op het gnTel platform.

Specifieke storingen:

Ik kan wel bellen, maar niet gebeld worden.
Vraag uw reseller of uw toestel geregistreerd is. Is dit het geval, dan ligt het zeer waarschijnlijk aan uw router en/of firewall, zie punt 2.
Op uw toestel staat mogelijk ‘forward all’ ingesteld of ‘do not disturd’. Controleer dit en hef deze instelling op. Zie de handleiding van uw toestel hoe uw de ‘forward all’of ‘do not disturd’ op moet heffen.

Mensen die mij bellen krijgen de melding: “the number you have dialed is not in service, please check the number dan dial again”
Schakel de ‘forward all’ uit op uw toestel. Deze staat ingesteld met een niet bestaand telefoonnummer. Zie de handleiding van uw toestel hoe u de 'forward all' op moet heffen.

Ik kan wel bellen, maar krijg te horen: “met uw huidige abonnement is bellen naar dit nummer niet toegestaan”.
Uw telefoonaccount heeft een blokkade voor het bellen naar die betreffende bestemming.

Ik kan wel bellen, maar af en toe niet gebeld worden.
Dit ligt per definitie aan uw router en/of firewall, zie punt 2.

Ik kan niet bellen en gebeld worden.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, het ligt zeer waarschijnlijk aan uw internetverbinding, zie punt 1.

Ik heb een slechte gesprekskwaliteit.
Dit ligt per definitie aan uw internetverbinding. Zet alle computers uit (trek de stekker er ook uit) en probeer het nog eens. Is nu de verbinding wel goed, dan heeft u onvoldoende bandbreedte om zowel uw telefoons als uw PC’s op uw internetverbinding aan te sluiten. Neem contact op met uw netwerkbeheerder en/of uw internetprovider.